Uppmaning till alla.

Vi har uppgifter på vem som röstade för att säga upp vårt arrende på lerduvebanan under kommunstyrelsen möte 230329.

Vår uppmaning till alla är att mejla de i kommunstyrelsen som röstade för att säga upp arrendet och be dom redogöra för varför.

Bifogar mötesprotokollet och listan på kommunstyrelsen där de som röstad för att avsluta vårt arrende är de åtta översta från SD, M, L och KD.

Protokoll kommunstyrelsemöte 230329_§102 Uppsägning av arrende

Kommunstyrelsen

Och här är partierna som står på vår sida och har lämnat in reservation till beslutet.

Reservationer kommunstyrelsemöte 230323

Uppsägning av arrende.

Tyvärr röstade en majoritet av kommunstyrelsen för att säga upp vårt arrende på lerduvebanan under deras möte igår. Vad detta innebär i praktiken är i nuläget svårt att säga men vi återkommer när vi vet mer.

Kommunen röstar om vår framtid 230329.

Imorgon 230329 kommer kommunstyrelsen rösta om vårt arrende på lerduvebanan (nr28) och om medborgarförslaget (nr27) som lades i fjol. Blir det ett ja på de förslag som är lagda kommer det med största sannolikhet vara slutskjutet på lerduvebanan vid denna tiden nästa år. 

Har ni möjlighet att närvara på mötet som börjar kl 10 i Parken i ”Trelleborgssalen” så gör det och visa ert missnöje.

Nedan följer handlingar som är underlag för beslutet och klubbens skrivelse till politikerna i kommunstyrelsen. Det är en del tunga filer.

Med anledning av tjänsteskrivelsen KS 2022

Tjänsteskrivelse Uppsägning arrende inom Ståstorp 7_11 och 7_12(63107)

Arrendekontrakt Ståstorp 7-11 Trelleborgs Jaktskytteklubb(63109)

Bullerutredning detaljplan DP 249 fastighet Ståstorp 3-1 mfl(63113)

Kompletterande PM Bullerutredning detaljplan DP 249 fastighet Ståstorp 3-1 mfl(63117)

Lokaliseringsutredning Jaktskytteklubben(63115)

Miljöteknisk markundersökning Trelleborg DP249(63119)

Riskutredning detaljplan DP 249 Ståstorp 3-1 mfl(63111)

Nedan finns även en länk dagordningen för kommunstyrelsens möte imorgon där det är nr 27 och 28 som handlar om klubben.

https://moten.trelleborg.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-87117

Här kommer även en lista över de ledamöterna som sitter i kommunstyrelsen.

Sidor från fortroendevalda-4_1

 

Nya avgifter på banorna.

Eftersom priserna på ammunition och lerduvor har stigit så måste vi höja priserna på både älg- och lerduvebanan.

På lerduvebanan gäller:

  • Bana 1-2 medlem:   40kr
  • Bana 3 medlem:      45kr
  • Alla banor ej medlem: 55kr
  • Ammunition: 85kr/ask

På älgbanan gäller:

  • Ammunition:  11kr/skott

Serieavgifter är oförändrade, dvs 10kr för medlem och 20kr för ej medlem.

De nya priserna gäller från 2023-02-24.

Kallelse årsmöte 2023.

Kallelse till årsmöte för Trelleborgs JSK 2023-03-14 kl. 19.00 i Skyttealliansens klubbhus, Maglarps Skyttecentrum.

Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast 2023-03-10.

Kallelse och dagordning går att ladda ner här: Kallelse och dagordning årsmöte 2023

Övriga handlingar kommer att vara tillgängliga på hemsidan att ladda ner senast en vecka innan årsmötet eller finnas utskrivna på årsmötet.