Information älgbanan

Information

– Ej tillåtet att använda mynnings/rekylbroms vid skjutning på älgen.

– Tillåtna vapen är alla förekommande kalibrar upp till 12mm.

– För skytte på älgen får bara helmantlad ammuntion användas.

– 308W och 22Lr finns till försäljning endast för skyttar som avser att använda den på banan vid skjuttillfället.

– Det finns möjlighet att låna vapen (308W) vid skjutning men då måste klubbens ammuntion användas.

– Vid frost och tjäle i mark och kulfång råder det skjutförbud, information om detta publiceras i kalendern.

– Bokning av älg- och inskjutningsbanan utanför ordinarie jourtid är endast möjligt för medlemmar efter överenskommelse med banchefen.