Kontakt

Kontaktpersoner

 

Vid frågor rörande verksamheten kontakta:

Banchef älgbanan, Ture Guldstrand 0708-141890

Banchef lerduvebanan, Björn Larsson 0767-650003

Jägarexamensprov, Provledarna jagex.tjsk@gmail.com

Tävlingslicens och skyttekort, Anders Johansson email.

Bokning av övningsskytte för jägarskolor Ture Guldstrand 0708-141890

Ordförande, Per Larsson 0707-180122

Kassör, Stefan Sturesson 0705-314605

BOKNINGAR NEDAN ENDAST MÖLJIGT FÖR MEDLEMMAR:

Bokning av älg-/inskjutningsbana Ture Guldstrand 0708-141890

Bokning av lerduvebanor (endast onsdagar kl.12-17) Ola Mårtensson 0708-422772