Upphävt skjutförbud

Skjutförbudet på älgbanan pga frusna kulfång är upphävt fr.o.m. 2023-12-11.