Avgifter älgbanan (2023-02-24)

DetaljerMedlemmarEj medlemmar
Markeringsavgift10kr / serie20kr / serie
Inskjutning under jourtid50kr (15min)50kr (15min)
Inskjutning utanför jourtid50kr (30min) + ersättning till funktionär enligt överenskommelse.Endas möjligt för medlemmar.
Ammunition
30.06, 308W, 6.511kr / skott11kr / skott
22lr3kr / skott3kr / skott
Hyra älgbanan utanför jourtid200kr/timme + ersättning till funktionär enl. överenskommelse.Endast möjligt för medlemmar.

All ammunition måste skjutas på banan