Uppdatering ang. uppsägningen

Vi har, via advokat, överklagat uppsägningen av arrendet på hagelbanan. Vi anser att kommunen har sagt upp arrendet på felaktiga grunder eftersom vi anser att det rör sig om ett jordbruksarrende och inte ett anläggningsarrende.

Ärendet har kommit till arrendenämnden för rådgivning. Det har gjort att kommunen nu sagt upp arrendet som ett lägenhetsarrende. I korta ordalag löper ett jordbruksarrende på minst 5 års och ska sägas upp senast 1 år innan, vilket inte blev gjort.  Ett anläggnings- och lägenhetsarrende ska sägas upp senast 6 månader innan.

Var vi hamnar i detta är svårt att säga då saker och ting har en förmåga att ta tid. Som det är nu så är vi uppsagda till 2024-03-14.

Vi är kallade till arrendenämnden för förberedande förhandling i mitten på januari där parternas uppfattningar ska gås igenom och se om det finns möjlighet att komma överens.

Vi har från Samhällsbyggnadsnämden fått besked om att detaljplanen är försenad och enligt en ny tidplan kommer detaljplanen att gå ut på granskning sommaren 2024 med antagande först runt årsskiftet 2024/2025.

Det är troligt att vi kan fortsätta med vår verksamhet under hela 2024.

//Styrelsen