Älgbanans öppettider

Jouren startar tisdagen 2 maj.

Tisdagar 17.00 – 20.00

Lördagar 09.00 – 13.00

– Inget skytte får ske efter solens nedgång, oavsett klockslag.

– Inget skytte under afton före helgdag och helgdagar.