Information

För allas trevnad och säkerhet så vänligen läs genom nedanstående.

  • Endast hagelvapen upp till kaliber 12 får användas.
  • Tillåten ammuntion är stålhagel upp till 28gr US6.
  • Hagelvapen finns till utlåning under förutsättning att det finns person med giltig licens som kan ansvara, liknande reglerna vid sk uppsiktsjakt. Ansvarig måste fylla i utlåningslista med namn och personnummer. Ansvarig skjutledare har rätt att neka till utlåning av hagelvapen.
  • Om ni vill skjuta på någon bana som inte är öppen så fråga jourpersonalen. Om ingen ska skjuta efter er så stänger ni den också.
  • Vi ser gärna att alla hjälper till att ladda kastarna och stänga banorna vid skyttets slut. Vet ni inte hur man gör så fråga jourpersonalen.
  • Vänligen släng tomhylsorna, lerduvekartonger och ammunitionsaskar i containern vid klubbhuset. Lerduvekartonger MÅSTE plattas till innan de slängs.
  • Bössorna får under inga omständigheter bäras i fodral eller rem på banan.
  • Skyddsglasögon skall användas vid allt skytte.
  • Alla säkerhetsbestämmelser och skjutbaneinstruktioner finns uppsatta på banan och ska följas av samtliga.
  • Medlemmar kan boka banorna onsdagar 12-17 genom Ola Mårtensson 070-842 27 72. Det är endast möjligt att boka 1x2tim och tillfället måste vara avverkat innan ny bokning kan göras.