Dagar för prov

Provdagar 2023.

Följande gäller:

  1. Max 15st provtagare per provdag.
  2. Anmälan skall bestå av namn på provtagaren och vilket prov man vill göra. Teoriprovet måste vara avklarat och godkänt innan anmälan till de praktiska proven kan göras.
  3. Provtillfället utgår om det inte finns minst 5st anmälda på onsdagen i samma vecka som provtillfället.
  4. Alla bokningar görs till Anders Johansson via e-mail.
  5. Hagelproven utförs på lerduvebanan. Karta
  6. Kulproven utförs på älgbanan, Maglarps skjutbana. Karta
  7. Teoriproven utförs i klubbhuset på lerduvebanan om inget annat meddelas.
  8. Vi för inga intresse/reservlistor utan det är upp till varje provtagare att kontrollera om det finns lediga platser inför provtillfällena.

För att göra prov på andra banor i länet så vänligen följ länken:
https://jagareforbundetskane.se/utbildningar/jagarexamen