Insamling Barncancerfonden

Tack till alla medlemmar som kom och sköt den 8/7 där alla serieavgifter från älg- och lerduvebanan gick till Barncancerfonden.

Skytte med Barncancerfonden

Trots lite dåligt väder var det många som kom och provade på lerduveskytte.

Trelleborgs JSK vill tacka er och funktionärerna för att ni kom och hoppas att ni hade glädje av dagen.

 

Skytte-event med Barncancerfonden

Lördagen den 1 juli kommer Barncancerfonden södra ha ett skytte-event med sina ungdomar och anhöriga på trapbanan. De kommer att få prova på att skjuta några lerduvor.

Mer information i länken: Ungdomsdag skytte

 
I samband med Barncancerfondens event så har styrelsen beslutat att göra en donation motsvarande intäkterna för skjutna serier på hagel- och älgbanan under lördagen den 8 juli.
Så vill ni medlemmar och gäster göra en insats för Barncancerfonden så kom och skjut lördagen den 8 juli på antingen hagel- eller älgbanan.
Era skjutna serier doneras oavkortat till Barncancerfonden.

Uppmaning till alla.

Vi har uppgifter på vem som röstade för att säga upp vårt arrende på lerduvebanan under kommunstyrelsen möte 230329.

Vår uppmaning till alla är att mejla de i kommunstyrelsen som röstade för att säga upp arrendet och be dom redogöra för varför.

Bifogar mötesprotokollet och listan på kommunstyrelsen där de som röstad för att avsluta vårt arrende är de åtta översta från SD, M, L och KD.

Protokoll kommunstyrelsemöte 230329_§102 Uppsägning av arrende

Kommunstyrelsen

Och här är partierna som står på vår sida och har lämnat in reservation till beslutet.

Reservationer kommunstyrelsemöte 230323

Uppsägning av arrende.

Tyvärr röstade en majoritet av kommunstyrelsen för att säga upp vårt arrende på lerduvebanan under deras möte igår. Vad detta innebär i praktiken är i nuläget svårt att säga men vi återkommer när vi vet mer.

Kommunen röstar om vår framtid 230329.

Imorgon 230329 kommer kommunstyrelsen rösta om vårt arrende på lerduvebanan (nr28) och om medborgarförslaget (nr27) som lades i fjol. Blir det ett ja på de förslag som är lagda kommer det med största sannolikhet vara slutskjutet på lerduvebanan vid denna tiden nästa år. 

Har ni möjlighet att närvara på mötet som börjar kl 10 i Parken i ”Trelleborgssalen” så gör det och visa ert missnöje.

Nedan följer handlingar som är underlag för beslutet och klubbens skrivelse till politikerna i kommunstyrelsen. Det är en del tunga filer.

Med anledning av tjänsteskrivelsen KS 2022

Tjänsteskrivelse Uppsägning arrende inom Ståstorp 7_11 och 7_12(63107)

Arrendekontrakt Ståstorp 7-11 Trelleborgs Jaktskytteklubb(63109)

Bullerutredning detaljplan DP 249 fastighet Ståstorp 3-1 mfl(63113)

Kompletterande PM Bullerutredning detaljplan DP 249 fastighet Ståstorp 3-1 mfl(63117)

Lokaliseringsutredning Jaktskytteklubben(63115)

Miljöteknisk markundersökning Trelleborg DP249(63119)

Riskutredning detaljplan DP 249 Ståstorp 3-1 mfl(63111)

Nedan finns även en länk dagordningen för kommunstyrelsens möte imorgon där det är nr 27 och 28 som handlar om klubben.

https://moten.trelleborg.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-87117

Här kommer även en lista över de ledamöterna som sitter i kommunstyrelsen.

Sidor från fortroendevalda-4_1