Lerduvebanans öppettider

Jouren är avslutad och banan stängd. Jouren startar igen till våren 2024.

Lördag och söndag 09.00 – 13.00

Onsdag (från 29 mars) 18.00 – 20.00

Utanför jourperioden och röda dagar gäller följande:

Skytte kan ske i egen regi följande dagar, ons 13-18, lördagar – söndagar 09-13 förutsatt att det finns personer med nycklar på banan och att de är villiga att öppna.

Var beredd på att själva ladda kastare och öppna respektive stänga på de banor du vill använda. Ingen möjlighet finns då till att köpa ammunition eller  låna vapen. 

  • DEN SOM ÖPPNAR BANAN ÄR ANSVARIG SKJUTLEDARE PÅ HELA BANAN OCH HAR ÄVEN RÄTT ATT STÄNGA BANAN. LÄMNAR DU BANAN INNAN JOUREN ÖPPNAR MÅSTE DU STÄNGA HELA BANAN.
  • DÖRREN TILL FJÄRRKONTROLLER OCH NYCKLAR SKA HÅLLAS LÅST.
  • DET GÅR ENDAST ATT BETALA SERIERNA MED SWISH.

För att inte köra hit i onödan så ring banchef Björn Larsson 0767-650003.är avslutad