Kommunens detaljplan.

Kommunen kommer att hålla öppet hus på torsdag 15 juni kl. 17.30-19.00 i Rådhuset (Algatan 13) för en utställning om detaljplanen. Kom och träffa tjänstemän och politiker.

Alla handlingar om detaljplanen finns här.

DP 249 Följebrev Samråd

Dp 249 Ståstorp 3_1 mfl Planbeskrivning samråd

Dp 249 Ståstorp 3_1 mfl Plankarta samråd

Lämna ett svar