Uppmaning till alla.

Vi har uppgifter på vem som röstade för att säga upp vårt arrende på lerduvebanan under kommunstyrelsen möte 230329.

Vår uppmaning till alla är att mejla de i kommunstyrelsen som röstade för att säga upp arrendet och be dom redogöra för varför.

Bifogar mötesprotokollet och listan på kommunstyrelsen där de som röstad för att avsluta vårt arrende är de åtta översta från SD, M, L och KD.

Protokoll kommunstyrelsemöte 230329_§102 Uppsägning av arrende

Kommunstyrelsen

Och här är partierna som står på vår sida och har lämnat in reservation till beslutet.

Reservationer kommunstyrelsemöte 230323

Lämna ett svar