Kommunen röstar om vår framtid 230329.

Imorgon 230329 kommer kommunstyrelsen rösta om vårt arrende på lerduvebanan (nr28) och om medborgarförslaget (nr27) som lades i fjol. Blir det ett ja på de förslag som är lagda kommer det med största sannolikhet vara slutskjutet på lerduvebanan vid denna tiden nästa år. 

Har ni möjlighet att närvara på mötet som börjar kl 10 i Parken i ”Trelleborgssalen” så gör det och visa ert missnöje.

Nedan följer handlingar som är underlag för beslutet och klubbens skrivelse till politikerna i kommunstyrelsen. Det är en del tunga filer.

Med anledning av tjänsteskrivelsen KS 2022

Tjänsteskrivelse Uppsägning arrende inom Ståstorp 7_11 och 7_12(63107)

Arrendekontrakt Ståstorp 7-11 Trelleborgs Jaktskytteklubb(63109)

Bullerutredning detaljplan DP 249 fastighet Ståstorp 3-1 mfl(63113)

Kompletterande PM Bullerutredning detaljplan DP 249 fastighet Ståstorp 3-1 mfl(63117)

Lokaliseringsutredning Jaktskytteklubben(63115)

Miljöteknisk markundersökning Trelleborg DP249(63119)

Riskutredning detaljplan DP 249 Ståstorp 3-1 mfl(63111)

Nedan finns även en länk dagordningen för kommunstyrelsens möte imorgon där det är nr 27 och 28 som handlar om klubben.

https://moten.trelleborg.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-87117

Här kommer även en lista över de ledamöterna som sitter i kommunstyrelsen.

Sidor från fortroendevalda-4_1

 

Lämna ett svar