Kallelse årsmöte 2023.

Kallelse till årsmöte för Trelleborgs JSK 2023-03-14 kl. 19.00 i Skyttealliansens klubbhus, Maglarps Skyttecentrum.

Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast 2023-03-10.

Kallelse och dagordning går att ladda ner här: Kallelse och dagordning årsmöte 2023

Övriga handlingar kommer att vara tillgängliga på hemsidan att ladda ner senast en vecka innan årsmötet eller finnas utskrivna på årsmötet.

Lämna ett svar